เทศบาลตำบลห้างฉัตร มุ่งพัฒนาสู่ เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

ข้อมูลเทศบาล

· หน้าแรก
· แนะนำเทศบาล
· วิสัยทัศน์/พันธกิจ
· ประวัติความเป็นมา
· ลักษณะที่ตั้ง
· ผลิตภัณฑ์ชุมชน
· สถานที่ท่องเที่ยว
· สินค้า OTOP
· ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
· ปฏิทินการปฏิบัติงาน

บริการข่าวสาร


แผนพัฒนาสามปี/เทศบัญญัติ

· 1. แผนอัตรากำลัง พนง.จ้าง 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555)
· 2. แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557)
· 2.1 แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557) ฉบับปรับรุง1/2555
· 3. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2555-2557
· 4. แผนการดำเนินงาน ปี 2555

สถานะการเงินการคลัง

· การจัดเก็บรายได้
· ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี
· งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
· งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
· งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
· งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ผังเว็บทันใจ


ส่งต่อให้เพื่อน
เว็บไซต์พันธมิตร

เว็บบอร์ด/กระดานข่าว
เขียนสมุดเยี่ยมชม

สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

PHP-Nuke

เมนูนี้มีปัญหา

จำนวนผู้ชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5515779
คน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัคร
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายการข่าว
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญ... มาใหม่ ฮิต 6 รูป
วันที่ 25 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรได้เข้าศึกษาดูงานตาม"โครงการส่งเสริมมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน (68)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน มาใหม่ ฮิต 6 รูป
วันที่ 19 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพโครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ลำปาง โดยวิทยากรท่านอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองลำปาง
อ่าน (46)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชินี มาใหม่ ฮิต 4 รูป
วันที่ 13 ส.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ช่วงเย็นนายเด็ดดวง อนุกูลนายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาช
อ่าน (77)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการวันแม่รักลูก มาใหม่ ฮิต 4 รูป
วันที่ 08 ส.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
วันแม่ศูนย์์พััฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
ประจำปี 2557

อ่าน (50)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 พิธีถวายเทียนพรรษาเทศบาลตำบลห้างฉัตรประจำปี 2557 มาใหม่ ฮิต 4 รูป
วันที่ 10 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ตามโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 เพื
อ่าน (78)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ขอเชิญร่วมงานประเพณีเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ มาใหม่ ฮิต
วันที่ 07 ต.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเทศบาลตำบลห้างฉัตร ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปี ๒๕๕๗ ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ บริเวณหน้าวัดห้างฉัตร
อ่าน (55)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การลงทะเบียนรับมอบเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ประจำปีงบป... มาใหม่ ฮิต
วันที่ 27 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเทศบาลตำบลห้างฉัตร
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
อ่าน (27)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 นายกจรัญ วงค์สวัสดิ์ื ได้แจ้ในที่ประชุม สทจ.ลำปาง มาใหม่ ฮิต 2 รูป
วันที่ 27 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประชาสัมพันธ์
กรณี นายกจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร
แจ้งในที่ประชุม สทจ.ลำปาง ล่าสุดตอนนี้ได้รับเงินแล้ว
อ่าน (28)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เงินอุดหนุนที่ต้องจัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... มาใหม่ ฮิต 2 รูป
วันที่ 26 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประชาสัมพันธ์
เรื่อง เงินอุดหนุนที่จัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2558
อ่าน (31)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 กิจกรรมลานพบปะสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ สุขภาพดีในชุมช... มาใหม่ ฮิต
วันที่ 21 ส.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเทศบาลตำบลห้างฉัตร
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ลานพบปะสานสัมพันธ์์ผู้สูงอายุ สุขภาพดีในชุมชนเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรใต้ ม.๑
อ่าน (32)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร มาใหม่ 7 รูป
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลาสถานที่การคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้ดูแลเด็ก
อ่าน (12)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร มาใหม่ ฮิต 2 รูป
วันที่ 21 พ.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง ผลการประเมิณผลการปฏิบัติงานในการดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
อ่าน (41)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร มาใหม่ ฮิต 7 รูป
วันที่ 17 พ.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สำหรัับผู้ช่วยหัวหน้าสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้ดูแลเด็ก
อ่าน (42)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศ... มาใหม่ ฮิต 1 รูป
วันที่ 15 ส.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลืือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
      ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
อ่าน (111)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศ... มาใหม่ ฮิต
วันที่ 10 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งของผู้บริหารเทศบาล
เรื่อง เพื่อสมัครคััดเลือกเพืื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้างฉัตร
อ่าน (565)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต 2 รูป
วันที่ 21 พ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ระยะเวลา ๓ เดือน ๒๖ วัน
(ตั้งแต่ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ )
อ่าน (93)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต 2 รูป
วันที่ 08 พ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเรื่อง โครงการปรับปรุงก่อสร้างตลาดสด เทศบาลตำบลห้างฉัตร บริเวณถนนจามเทวี หมู่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อ่าน (87)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต 4 รูป
วันที่ 08 พ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลตำบลห้างฉัตร บริเวณบ้านห้างฉัตรใตต้ หมู่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ครั้งที่ 2/2557)

อ่าน (64)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเททศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต 4 รูป
วันที่ 03 มี.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 ตำบลห้างฉัตร ตั้งแต่บริเวณภายในซอยข้างบ้านเลขที่ 191/1 จนถึงบริเวณบ้านเลขที่ 191

อ่าน (99)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเททศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต 5 รูป
วันที่ 03 มี.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
ตำบลห้างฉัตร ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโกไฮ้ จนถึงลำเหมืองแม่เค็ด
อ่าน (92)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ข่าวรอบสัปดาห์ ฮิต
วันที่ 18 เม.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพรายการข่าวรอบสัปดาห์
ออกอากาศ 18 เมษายน 2557
อ่าน (79)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รายการข่าวรอบบ้านเทศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต
วันที่ 11 เม.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพรอบบ้านล้านนา
ออกอากาศ วันศุกร์ ที่11 เมษายน 2557
หัวข้อรายการข่าว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีปีใหม่เมืองเทศบาลตำบลห้างฉัตร 2557
เรื่อง เชิญชวนร่วมพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เยาวชนประชาชนเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปี 2557
อ่าน (74)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รายการข่าวรอบบ้าน ฮิต
วันที่ 24 ก.พ. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพรายการข่าวรอบบ้าน
เทศบาลตำบลห้างฉัตร
ออกอากาศ 21 ก.พ.57
อ่าน (86)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รายการข่าวรอบสัปดาห์ ฮิต
วันที่ 17 ม.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพรายการข่าวรอบสัปดาห์
ประจำเดือน มกราคม 2557
ออกอากาศสด วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557
หัวข้อข่าว
1.ข่าวทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
2.ข่าวนายกจรัญ ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ สื่อมวลชล
3.ข่าวนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร
อ่าน (97)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รายการข่าวรอบสัปดาห์ ฮิต
วันที่ 06 ม.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
รายการข่าวประจำสัปดาห์

ประจำเดือน มกราคม 2557

ข่าว กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2557

ข่าว กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

ข่าว หน่วยงานต่าง ๆ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรี
อ่าน (101)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ประกาศนียบัตรบ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ฮิต 9 รูป
วันที่ 08 พ.ย. 2554 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 นายจรัญ วงศ์สวัสดิิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย
อ่าน (668)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 สตรียุคใหม่รู้ทันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี ... ฮิต 4 รูป
วันที่ 28 ก.ค. 2554 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ26 กรกฎาคม 2554  นายจรัญ  วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสตรียุคใหม่รู้ทันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2554
อ่าน (503)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ถนนสุขภาพริมน้ำแม่ตาล ฮิต 6 รูป
วันที่ 11 เม.ย. 2554 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ๙ เมษายน ๒๕๕๔ นายจรัญ  วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร เป็นประธานเปิดโครงการถนนสุขภาพริมน้ำแม่ตาล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้างฉัตร
อ่าน (634)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร มาใหม่ ฮิต 2 รูป
วันที่ 25 ส.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉััตร
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
อ่าน (26)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร มาใหม่ ฮิต 2 รูป
วันที่ 20 พ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
อ่าน (44)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร มาใหม่ ฮิต
วันที่ 23 เม.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่าน (130)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร มาใหม่ ฮิต
วันที่ 18 ก.พ. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศสภาเทศบบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
อ่าน (37)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต
วันที่ 11 ธ.ค. 2556 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุม
อ่าน (37)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด

ลิ้งค์กรมส่งเสริม-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัคร
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายการข่าว
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • สภาเทศบาล
 • พิธีเปิดอาคารฌาปนสถานตำบลห้างฉัตร
ยังไม่มีข่าวสารในหมวดนี้
RSS Feed
อ่านข่าวทุกหมวด

กิจการสภาฯ

 สภาเทศบาล » ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉััตร
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
 โดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ 25 ส.ค. 2557 (อ่าน 26 ครั้ง)
 สภาเทศบาล » ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
 โดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ 20 พ.ค. 2557 (อ่าน 44 ครั้ง)
 สภาเทศบาล » ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
 โดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ 23 เม.ย. 2557 (อ่าน 130 ครั้ง)
 สภาเทศบาล » ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรประกาศสภาเทศบบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
 โดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ 18 ก.พ. 2557 (อ่าน 37 ครั้ง)
 สภาเทศบาล » ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรประกาศสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุม
 โดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ 11 ธ.ค. 2556 (อ่าน 37 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

อ่านรายละเอียดโปรดคลิกที่นี่

ผู้บริหาร

นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์
นายกเทศบาลตำบลห้างฉัตร
ว่าที่ร้อยตรีสนั่น ปัญญา
ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2695
คำแนะนำ: 1

โครงสร้างบุคลากร

 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 กองช่าง
 กิจการประปา
 รายชื่อผู้นำชุมชน
 ประธานชมรมรักษ์สุขภาพ
 
 
 สถานธนานุบาล
 
 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

ลิ้งค์ใกล้ตัว

จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
โรงพยาบาลลำปาง
ศูนย์มะเร็งลำปาง
เกี่ยวกับลำปาง
เขลางค์เบญจรงค์
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลห้างฉัตร
เลขที่ 314 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-9429 โทรสาร 0-5426-9108