เทศบาลตำบลห้างฉัตร มุ่งพัฒนาสู่ เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

ข้อมูลเทศบาล

· หน้าแรก
· แนะนำเทศบาล
· วิสัยทัศน์/พันธกิจ
· ประวัติความเป็นมา
· ลักษณะที่ตั้ง
· ผลิตภัณฑ์ชุมชน
· สถานที่ท่องเที่ยว
· สินค้า OTOP
· ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
· ปฏิทินการปฏิบัติงาน

บริการข่าวสาร


แผนพัฒนาสามปี/เทศบัญญัติ

· 1. แผนอัตรากำลัง พนง.จ้าง 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555)
· 2. แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557)
· 2.1 แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557) ฉบับปรับรุง1/2555
· 3. แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2555-2557
· 4. แผนการดำเนินงาน ปี 2555

สถานะการเงินการคลัง

· การจัดเก็บรายได้
· ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี
· งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
· งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
· งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
· งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ผังเว็บทันใจ


ส่งต่อให้เพื่อน
เว็บไซต์พันธมิตร

เว็บบอร์ด/กระดานข่าว
เขียนสมุดเยี่ยมชม

สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 74 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

PHP-Nuke

เมนูนี้มีปัญหา

จำนวนผู้ชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
4902008
คน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550
ข้อมูลส่วนตัว: LannyBlac
โฮมเพจส่วนตัว: http://www.asonedh.com/
หลักแหล่ง: France, Fontenay-Aux-Roses

ลายเซ็น:
Here is my webpage: <a href="http://www.asonedh.com/">comedy movies 2010</a>

ข้อมูลเพิ่มเติม::
The Coby TFDVD9109 9-inch Widescreen Portable DVD Player - A Quick Overview

If you are an avid film watcher, you recognize that there are numerous options when it comes
to format and screen size. The Coby TFDVD9109 9-inch Widescreen Portable DV
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย LannyBlac:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย LannyBlac:

เทศบาลตำบลห้างฉัตร
เลขที่ 314 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-9429 โทรสาร 0-5426-9108